Valvoo kaikentyyppisiä sovelluksia: liiketoiminta, web, mobiili, thick client jne.).
Newtest Loppukäyttäjien valvonta

Mittaa kriittisten sovellusten tarjoamien käyttäjäkokemusten laatua

Newtest on järjestelmä, joka mittaa kriittisten sovellusten laatua loppukäyttäjien käyttäjäkokemuksista lähtien. Ratkaisu mittaa ympäri vuorokauden kriittisten toimintojen saatavuutta, suorituskykyä ja vasteaikoja.

Strategisiin pisteisiin yrityksen järjestelmässä asennetut  Newtest-robotit simuloivat säännöllisesti liiketoiminnan tapahtumia ja antavat siten suoran näkymän kriittisten sovelluspalveluiden saatavuuteen, vasteaikoihin ja suorituskykyyn

ASIAKASYRITYSTEN KERTOMUKSIA
Newtest kriittisten sovellusten valvonta

Toiminnan ytimessä

Newtestin ainutlaatuinen hierarkkinen luokitusjärjestelmä yhdistää IT-sovellusten rakenteen toimipisteen paikallisiin mukautuksiin.

Newtestin mittauksia voidaan verrata yrityksen teknisiin ja/tai liiketoiminnallisiin mittareihin, jolloin saadaan selville infrastruktuurin vaikutus ‘käyttäjän’ kokemaan palvelunlaatuun, tai niiden avulla voidaan yhdistää sovelluksen heikentynyt suorituskyky liiketoiminnan vähentymiseen.

LATAA TUOTEKUVAUS
Newtest APM

Edut

Newtest mittaa vasteaikoja ja kaikentyyppisten sovellusten saatavuutta objektiivisesti ja valvoo kriittisiä tapahtumia ennakoivasti ympäri vuorokauden. Ratkaisu:

  • ilmoittaa suorituskyvyn heikentymisestä
  • nopeuttaa häiriöiden etsimistä ja korjaamista
  • priorisoi poikkeavuuksien prosessointia liiketoiminnan priorisointien mukaan
  • toimii itsenäisesti ja on täysin suojattu
  • tarjoaa keskitetyn hallinnoinnin ja ylläpitotoiminnan

Kiinnostuitko Newtest-ratkaisuista?

Ota yhteyttä!