Suorituskyvyn vertailu päätelaitteiden, selainten tai sijaintien mukaan.
Datametrie Loppukäyttäjien valvonta

Varmistaa sujuvan toiminnan kaikille palveluille

Datametrie Flow mittaa digitaalipalveluiden kaikkien käyttäjien kokemaa laatua Todellisten käyttäjien generoimien mittausten (kaikkien käyttäjien valvonta) lisäksi järjestelmän robotit mittaavat sovellusten saatavuutta ja suorituskykyä valvotuissa mittausympäristöissä (aktiivinen valvonta).

Ratkaisu seuraa kunkin käyttäjän kokemaa saatavuutta ja suorituskykyä erilaisissa käyttöympäristössä.

Asiakasyritysten kertomuksia
Robottimme antavat hälytyksen, mikäli palvelu heikentyy tai putoaa pois käytöstä.
Datametrie monitoring performance

Kokonaiskuva: aktiivinen valvonta ja todellisten käyttäjien valvonta

Palvelutasosopimusten (SLA) hallinta ip-labelin sovellustenvalvontaratkaisut auttavat hallitsemaan SLA-sopimuksia, koska robottimme voivat simuloida tyypillisiä käyttäjäpolkuja eri puolilla maailmaa sijaitsevista tai tietyistä erikseen määritetyistä mittauspisteistä. Ne antavat ajantasaista tietoa informaatioinfrastruktuurin eri elementeistä, jolloin mahdolliset käyttäjiin vaikuttavat tapahtumat tai häiriöt on helpompi diagnosoida.

Datametrie Flow mittaa reaaliaikaisesti myös kaikkien sovelluskäyttäjien kokemuksia siitä hetkestä alkaen, kun he kytkeytyvät sovellukseen jonkin Internet-käyttöliittymän kautta. Koko käyttäjäkuntaan perustuvat mittaukset antavat kattavia tuloksia, koska ne käsittävät kaikki käyttöympäristöt.

Lataa tuotekuvaus
SaaS-ratkaisu: tehokuutta ja joustavuutta

SaaS-ratkaisu: tehokuutta ja joustavuutta

Datametrie Flow (SaaS) on valvontaratkaisu, joka ei vaadi suuria laite-, henkilöstö- tai rahoituspanostuksia:

  • Online-extranet: reaaliaikainen valvonta, tuloksien analysointi ja mittausten määrittäminen.
  • Hälytykset: auttavat reagoimaan häiriöihin tai suorituskyvyn heikentymiseen joko ennalta tai heti tilanteen alkaessa.
  • Offline-raportit: yhtenäiset ja selkeät yhteenvedot vakiomuotoisista tai mukautetuista mittareista tai raakatiedosta, jota voidaan prosessoida kolmansien osapuolien työkaluilla Internet-palveluiden kautta.
  • Diag Center: asiantuntijamme auttavat luomaan testejä ja analysoimaan mittaustuloksia.
Datametrie Käyttäjäkokemusten valvonta

Edut

Datametrie Flow tarjoaa täydellisen näkymän käyttäjäkokemusten laatuun yhdellä mittaristolla:

  • Huippuluokan tekninen resurssienseuranta perustuu todellisiin käyttäjäkokoonpanoihin.
  • SLA-seuranta luotettavalta ulkopuoliselta toimijalta
  • Yhteenveto- ja erittelyraportitkäytön tyypistä riippuen.
  • Vertailututkimus kilpailijoista tai käyttäjätyypin mukaan
  • Välitön varmennus hyväksyy heti kaikki markkinoilla olevat normaalilaitteet ja -selaimet.
  • Laaja ja kattava maantieteellinen peittävyys.

Haluatko kokeilla Datametrie Flow:ää?

Ota yhteyttä!