Palvelutasosopimukset (SLA)

SLA on lyhenne sanoista Service Level Agreement ja tarkoittaa palvelutasosopimuksia, joilla loppukäyttäjille pyritään takaamaan tietyntasoinen palvelu ja sopivat vasteajat. SLA-sopimukset solmitaan IT-osaston ja toimialayksiköiden välillä. Forrester Consultingin tekemän tutkimuksen mukaan 40 % teknisistä laaturaporteista (SLA-mittauksista) ei sisällä kaikkia niitä tietoja, joita päälliköt haluavat nähdä. ip-labelin työkalujen avulla IT-päälliköt voivat seurata suorituskykyä reaaliajassa ja tuottaa SLA-sopimuksista raportteja, jotka sisältävät kaikki tarvittavat tiedot.

 

SLA-sopimukset ja loppukäyttäjä

Palvelutasosopimukset SLA-sopimukset määrittävät palveluntuottajalle asetetut vaatimukset tuotetun palvelun laatutasosta sekä seuraamukset, mikäli vaatimukset eivät täyty. Laatu on mitattava molempien osapuolien hyväksymien objektiivisten kriteereiden mukaan. Esimerkkejä: sovelluksen saatavuus virka-aikana; enimmäisaika palvelun palautumiseen häiriötilanteen jälkeen.
Palveluntuottajan ja asiakkaan välisissä SLA-sopimuksissa määritellään tarkasti valvottavat palvelut, valvontaa koskevat ehdot ja niihin liittyvät mittarit sekä tavoitteet tai rajat, jotka kuvaavat odotettua palvelutasoa.
ip-labelin loppukäyttäjien valvontaratkaisuissa voidaan valita skenaarioiden avulla palvelua hyvin edustavia tapahtumia, joita valvotaan useista sijainneista. Tapahtumat voidaan ryhmitellä sovelluksen ja liiketoimintaprosessin mukaan. Aktiivisten agenttiemme käyttämien skenaarioiden statusten avulla voidaan päätellä koko palvelun yleinen status. Tämä “reaaliaikainen” valvonta yhdessä mittareiden antamien lukemien ja hälytysten kanssa helpottaa yrityksen palvelutason hallintaa säätelevien SLM-periaatteiden määrittämistä.

TUTUSTU TUOTTEISIIMME