Palvelutasonhallinta (SLM)

ip-label tarjoaa loppukäyttäjien valvontaratkaisuja, jotka helpottava palvelutasosopimusten (SLA) ja palvelutasonhallinnan (SLM) toteuttamista. Ratkaisumme antavat ympärivuorokautisen näkymän kaikentyyppisten digitaalisten palveluiden saatavuuteen, vasteaikoihin ja suorituskykyyn loppukäyttäjän näkökulmasta. Niiden avulla virhetoiminnot löytyvät nopeasti ja helposti, häiriöistä saadaan tieto välittömästi ja ongelmat voidaan ratkaista ennen kuin ne ehtivät vaikuttaa käyttäjiin.

 

ip-label ja palvelustasonhallinta

SLM:ssä käytetään prosesseja ja työkaluja, joiden avulla hallitaan palveluksi sovittuun sovellukseen liittyvien ongelmien ratkaisemiseen tarvittavaa prosessointia ja takaisinkytkentää. Häiriö saattaa vaikuttaa moniin sovelluksiin tai käyttäjä-/asiakasryhmiin yhtä aikaa. Palveluntuottajan on tehtävä priorisointeja sovelluksen tärkeyden ja SLA-sopimuksen ehtojen mukaan. ip-labelin loppukäyttäjien valvontaratkaisut auttavat luomaan perustason palvelutasonhallinnan kosketuspinnoille.

 

Palvelutasonhallinnan optimointi

SLA-sopimusten laatiminen ja neuvottelu Ratkaisumme antavat historiatietoja sisältävän katsauksen toimitettujen palveluiden suorituskyvystä ja palvelutasosta pitkällä aikavälillä, ja sen avulla IT-osastolle voidaan määrittää perustaso, jonka se pystyy varmasti toimittamaan. Tätä peruslinjaa voidaan sitten käyttää IT:n ja liiketoimintayksiköiden välisissä neuvotteluissa.

Palvelutasojen valvonta ja palvelutasoraportit. Ratkaisumme mittaavat sovelluksen suorituskykyä käyttäjän näkökulmasta pitkällä aikavälillä. Tämän ansiosta palvelutasotavoitteita voidaan verrata asianmukaisiin raportteihin kokonaissuorituskyvyn seuraamiseksi.

Haluatko laatia ja seurata SLA-sopimuksia: OTA YHTEYTTÄ