Kriittisten sovellusten valvonta

Yritysten operatiivinen suoritusteho ja kyky päästä tavoitteisiin riippuu nykyään usein väistämättömästi sen käyttämien sovellusten suorituskyvystä. Tämän vuoksi on äärimmäisen tärkeää, että yritykset minimoivat kriittisten liiketoimintasovellusten toimimattomuuteen ja suorituskykyongelmiin liittyvät riskit. Kriittisten sovellusten valvonta mahdollistaa sovellusten ja digitaalisten palveluiden todellisten käyttäjien kokeman laadun mittaamisen.

 

Kriittisten sovellusten valvonta

ip-labelilla on laaja valikoima kaikki tarpeet kattavia ratkaisuja IT-sovellusten valvontaan ja kriittisten sovellusten valvontaan:

  • Internet-palvelut: Internet-sivustot, sähköpostipalvelut (SMTP/POP3/IMAP), suoratoisto, lataukset (FTP, TCP) jne.
  • Liiketoimintasovellukset: Citrix, Lotus Notes, muut liiketoimintasovellukset (SAP, hankinta, HR, logistiikka jne.), mobiilisovellukset (iPhone) sekä verkon laatu.

 

Sovellusten suorituskyvyn valvonta loppukäyttäjän näkökulmasta

ip-labelin ratkaisut auttavat asiakkaita valvomaan sovellustensa suorituskykyä ja kohdistamaan IT-palvelut yrityksen liiketoimintavaatimusten mukaisiksi. Kriittisten liiketoimintasovellusten valvonnan avulla SLA-sopimuksiin voidaan myös lisätä loppukäyttäjiä palvelevia mittareita, jolloin yritykset voivat:

  • Taata liiketoiminnan kriittisten sovellusten saatavuuden ja suorituskyvyn tason.
  • Korjata vikaantuneet tai heikentyneet sovelluspalvelut nopeasti.
  • Ehkäistä häiriöiden toistumisen ja diagnosoida niiden syyt.
  • Auttaa helpdeskiä ja operoijia häiriötilanteiden hallinnassa ja ratkaisemisessa.

Loppukäyttäjän näkökulmasta tehtävä kriittisten sovellusten valvonta auttaa asiakkaita myös tunnistamaan häiriötilanteiden tai suorituskykyongelmien juurisyyt ennen kuin ne ehtivät vaikuttaa loppukäyttäjiin ja sen myötä yrityksen koko toimintatehoon. Sovellusten kokoonpanosta, yrityksen organisaatiosta tai käytön rajoituksista riippumatta ip-label voi tarjota ratkaisun, joka kattaa parhaiten yrityksen IT-sovellusten saatavuuden ja suorituskyvyn valvontatarpeet.