End-to-end-valvonta

ip-labelin ratkaisuilla voidaan arvioida asiakkaan käyttäjäkokemuksen laatua mittaamalla ja seuraamalla digitaalisten palveluiden suorituskykyä ennakoivasti ympäri vuorokauden end-to-end-toimintamallin mukaan.

 

Parempia käyttäjäkokemuksia end-to-end-valvonnalla

End-to-end-valvonta ei keskity perinteisiin palvelunlaatumittareihin (verkon, tietokannan, operaattorin jne. toimivuuteen), vaan antaa käsityksen loppukäyttäjien käyttäjäkokemuksista. Tämän tarkastelutavan vahvuutena on sovelluksen kaikkien teknisten komponenttien huomiointi aina loppukäyttäjän laitteelta sovelluksen koodiriveille asti. Mittaustulokset kertovat selkeästi loppukäyttäjien kokeman palvelunlaadun tason. Tämän vuoksi ne ovat myös järkevä pohja SLA-sopimuksia koskeviin neuvotteluihin IT-palveluntuottajien kanssa.

 

End-to-end-valvonta

 

 

 

 

 

 

Loppukäyttäjä

ip-labelin APM-ratkaisujen end-to-end-valvonta ottaa tarkasteluun yrityksen koko infrastruktuurin. Sen ansiosta suorituskykyongelmat ja laatua heikentävät häiriöt voidaan paikantaa tarkemmin ja korjata, ennen kuin ne vaikuttavat loppukäyttäjään. Käyttäjän näkökulmasta joko suoraan tai toimintaa emuloimalla tehty valvonta antaa siten hyvän käsityksen käyttäjälle tarjotun palvelun laadusta.

 

Haluatko tietää lisää? Ota yhteyttä!