APDEX

Apdex on raportointimenetelmä, joka ilmoittaa numeroarvoilla käyttäjien tyytyväisyyden yrityksen sovellusten suorituskykyyn. Se muuntaa useiden mittausten tulokset numeeriseksi arvoksi asteikolla 0–1, jossa 0 tarkoittaa “ei tyytyväisiä käyttäjiä” ja 1 “kaikki käyttäjät tyytyväisiä”.

 

Sovellusten suorituskykyindeksi

Tämän laskentatavan kehitti sovellusten suorituskyvyn parissa työskentelevien yritysten yhteistyöelin. Newtest (Auditec) oli osa tätä työryhmää 2000-luvun loppupuolella.

Indeksi perustuu kolmeen arvioon sovellusten tyydyttävyydestä:

  • Tyydyttävä: Käyttäjä on täysin toimintakykyinen. Osoittaa aika-arvon (T-sekuntia), jolloin sovelluksen vasteaika ei vaikeuta käyttäjän prosessia.
  • Välttävä: Käyttäjä huomaa puutoksia suorituskyvyssä vasteaikojen ollessa T-arvoa suurempia, mutta jatkaa prosessia.
  • Turhauttava: Yli F-sekuntimäärän ylittävä vasteaika kertoo suorituskyvystä, joka ei ole hyväksyttävä ja käyttäjät saattavat hylätä prosessin.

Apdex-kaava laskee yhteen tyytyväisten näytteiden lukumäärän ja puolet sietävistä näytteistä mutta ei yhtään turhautunutta näytettä ja jakaa tuloksen näytteiden kokonaismäärällä. ip-label käyttää tätä indeksiä loppukäyttäjäkokemusten laatua mittaavissa ratkaisuissa, joilla valvotaan sovellusten suoritustasoa (APM).

Lähde/Lisätiedot: Apdex Alliance