Synteettinen valvonta (aktiivinen)

Synteettinen valvonta (aktiivinen)

Synteettinen valvonta

Liiketoiminnan suoritustehokkuus riippuu yrityksen kriittisten sovellusten suorituskyvystä ja saatavuudesta. Tämän vuoksi kriittisten palveluiden suorituskyvyn mittaaminen on tärkeää erilaisten häiriöiden ja suorituskyvyn heikentymisen ennakoimiseksi ennen kuin ne vaikuttavat käyttäjiin. Ja juuri siinä synteettinen valvonta voi olla avuksi.

 

 

Synteettinen valvonta seuraa käyttäjäkokemuksen laatua

ip-label on kehittänyt vuodesta 2001 lähtien synteettisiä valvontaratkaisuja (aktiivinen valvonta), joiden avulla asiakkaat voivat optimoida digitaalisten palveluiden suorituskyvyn. Käyttäjäkeskeiset  synteettiset valvontaratkaisut mittaavat kriittisten sovellusten saatavuutta ja suorituskykyä sovellusten käyttäjien näkökulmasta. Määrätyssä käyttöympäristössä suoritettujen ennakoivien mittausten avulla voidaan  seurata SLA-sopimuksia ja diagnosoida saatavuuspuutteita ja suorituskyvyn heikentymistä.

Tutustu asiakaskertomuksiin

 

Ennakoiva virtuaalikäyttäjä

Synthétique Monitoringip-labelin synteettinen (aktiivinen) valvonta simuloi minkä tahansa operaation, joka edustaa tyypillisen digitaalisia palveluita käyttävän asiakkaan toimintaa.

Synteettinen valvonta: Erityisillä ja jaetuilla roboteillamme on paljon kerrottavanaan.

  • Satoja liityntäpisteitä (PoP) eri puolilla maailmaa: jaetut robottimme ovat yhteydessä pääoperaattoreiden verkkojen ytimeen.
  • Intranet-käytön pyynnöstä luotu järjestelmä: erityisrobotit ovat vastaus tiettyjen mittausympäristöjen (selainversiot, VPN, thick client paikalliseen käyttöön jne.) tarpeisiin sekä asiakkaille, jotka haluavat käyttää ratkaisuamme yrityksen sisällä.

 

Simuloituja loppukäyttäjiä, joilla on erityisiä lisäarvo-ominaisuuksia: aktiivisen mittausverkoston robotit tuottavat sovellusten suorituskykymittareita, jotka kuvaavat suorituskykyä sellaisena kuin se todellisuudessa koettaisiin. Ne hälyttävät vuorokauden ympäri virheistä, häiriöistä ja käyttökatkoksista, jotka havaitaan eheystesteissä ja datan koherenssitarkastuksissa:

  • yhdessä tai useammassa liityntäpisteessä yksityisissä tai julkisissa IP-verkoissa
  • normaalissa käyttötavan kontekstissa (kiinteä pääte verkon ytimessä, mobiililaite mobiiliverkkoon liitettynä) kalibroiduissa ympäristöissä

 

Sekä erityiset että jaetut robottimme seuraavat käyttäjäkokemuksia normaaleissa käyttöolosuhteissa (loppukäyttäjät, liikkuva henkilöstö jne.) vakaassa, valvotussa ja kalibroidussa ympäristössä.

 

Tutustu tuotteisiimme