Loppukäyttäjien valvonta

experience-utilisateur

End User Monitoring

Yrityksen käyttämät sovellukset ovat usein liiketoiminnan elinehto. Mikäli yrityksen sovellukset eivät toimi oikein, koko liiketoiminta saattaa kaatua. Miten yrityksessä voidaan tietää, kuinka hyvin sovellukset palvelevat sen käyttäjiä, asiakkaita ja yhteistyökumppaneita? OIKEA vastaus voi olla käyttäjäkokemuksen valvonta (loppukäyttäjien valvonta).

 

Loppukäyttäjien valvonta

Perinteisesti digitaalisten palveluiden valvonta (tuotanto) ja arviointi (esituotanto) on tarkoittanut kunkin komponentin teknisten ominaisuuksien (järjestelmäkomponenttien prosessori- ja muistikapasiteetin, tietoverkon vasteaikojen jne.) mittaamista. Tänä päivänä se ei enää riitä takaamaan sovelluksen sujuvaa toimintaa loppukäyttäjän näkökulmasta.

ip-labelin käyttäjäkeskeiset valvontaratkaisut – loppukäyttäjien valvonta – tarjoavat mittausten pohjaksi käyttäjän näkökulman. Ratkaisuilla voidaan tarkastaa asiakkaiden käyttämien kriittisten hakupolkujen saatavuus ja luotettavuus vaihe vaiheelta sekä tutkia sovelluksen suorituskykyä sellaisena kuin asiakas sen kokee.

Asiakasyritysten kertomuksia

 

Käyttäjäkeskeiset valvontaratkaisut

End-User Monitoring

Seuraa loppukäyttäjien kokemaa suorituskykyä

ip-labelin erilaiset loppukäyttäjien valvontaratkaisut ovat ratkaisseet yrityssovellusten suorituskykyongelmia jo vuodesta 2001 asti. Asiantuntemuksemme avulla saat:

  • Luotettavaa apua osaavalta ulkopuoliselta asiantuntijalta, joka mittaa yrityksenne kriittisten sovellusten saatavuutta puolueettomasti.
  • Tietoa palvelutasosopimusten (SLA) pohjaksi yrityksen sisällä ja ulkopuolella.
  • Enemmän käyttäjiä verkkopalveluihin ja enemmän toteutuneita kauppoja verkkokaupassa.
  • Mahdollisuuden parantaa käyttäjäkokemuksia, joihin kaikki asiakassuhteet perustuvat.
  • Tavan lähentää IT-tiimin ja yrityksen muiden tiimien yhteistyötä koko yrityksen hyvinvoinnin parantamiseksi.

 

ip-labelin loppukäyttäjien valvonta erottuu APM-markkinoilla kaikki sovellusympäristöt huomioivalla toimintaperiaatteellaan: se kattaa verkkopalvelut, liiketoimintasovellukset, ääni- ja videosovellukset Internetissä ja Intranetissä ja matkapuhelinsovellukset (2G, 3G, 4G jne.). Tutustu ip-labelin laajaan tarjontaan sovellusten suorituskyvyn valvomiseksi:

  • Newtest : Mittaa käyttäjäkokemusten laatua kaikissa kriittisissä sovelluksissa.
  • Datametrie Flow : Mittaa kaikkien käyttäjien käyttäjäkokemusten laatua.
  • Datalimit : Testaa sovellusten kuormitusherkkyyttä.
  • Dataviz : Yhdistää käyttäjäkokemusten laatumittareiden tulokset yrityksen muihin mittaustuloksiin.