Ranska posti, La Poste, seuraa sovelluspalveluitaan pysyäkseen ajan tasalla yhtiön nykyaikaistamisprosessissa.

La Posten yhtiöpääoma on ollut 100 % julkinen 1.3.2010 alkaen. La Posten liiketoiminta on jaettu neljään toimialaan: kirjepostiin, paketti-/pikapostiin, postipankkitoimintoihin ja tuotemerkkiin La Poste. La Posten 17 000 yhteyspisteessä käsitellään vuosittain 45 miljoonan yksityisasiakkaan ja 3,5 miljoonan yritysasiakkaan tilejä. Yhtiön tuotantolaitoksissa käsitellään ja lähetetään 26 miljardia lähetystä vuodessa. Vuonna 2009 La Poste -konsernin liikevaihto oli 20,5 miljardia euroa, ja sen palveluksessa oli yli 287 000 ihmistä.

 

Taustaa

Uudelleenorganisoinnin jälkeen La Posteen on muodostettu erilliset tietojärjestelmäosastot (DSI) kullekin toimialalle (pankkitoiminnot, posti, tuotteistus jne.). Postitoimialueen DSI hallinnoi kaikkia sovelluksia, jotka kuuluvat Postitoimintojen alaisuuteen. Postitoimintojen tietojärjestelmät ovat jakautuneet neljän keskuksen kesken, jotka ovat osasto itse, kaksi tuotantolaitosta sekä pääkaupunkiseudun ulkopuolella sijaitseva tekninen toimipiste. Nämä keskukset valvovat 4000 palvelinta. Niistä 2500 on osaston sisäiseen ja ulkoiseen toimintaan (esim. SAP, laskutus, lähetysseuranta jne.) tarvittavien sovellusten käytössä, ja ne sijaitsevat verkkohotelliyrityksen hallinnassa. Loput 1500 palvelinta sijaitsee lajittelukeskuksissa ja paikallisissa toimipisteissä.

 

Laatu: DSIn sydämen asia Posti-direktoraatissa

Intranet- ja Internet-sovellusten saatavuutta seurattiin pitkään manuaalisilla tarkastuksilla. Kaikkien 200 asiakaspalvelutoiminnon toimivuus varmennettiin käsin tai itse kehitettyjen skriptien avulla joka aamu tarkastamalla, että pääsy sivuille oli kunnossa. Tähän meni luonnollisesti paljon aikaa ja prosessia oli vaikea hallita – puhumattakaan siitä, että aamulla tehdyn tarkastuksen aikaan hyvin toiminut sovellus saattoi kaatua 15 minuutin kuluttua. Vuonna 2008 asiakaspalveluiden hallinnassa päätettiin siirtyä paremmin ennakoivaan järjestelmään, ja silloin käyttöön valittiin ip-labelin Newtest-ratkaisu.

“Newtest-ratkaisu on todistanut luotettavuutensa, ja siitä on tullut meille korvaamaton. Kun uusi sovellus otetaan käyttöön, se on ensihetkestä alkaen Newtest-robotin valvonnassa.” François Lecerf, La Poste, Posti-direktoraatti, Mail Information System Department, Technical & Production Department.

 

Teollistettua sovellusten saatavuusvalvontaa

Newtest mittaa end-to-end-vasteaikoja ja kriittisten palveluiden saatavuutta ja suorituskykyä loppukäyttäjän kannalta. Newtestin avulla Posti-direktoraatissa rakennettiin oma mittausverkosto. Käyttöä hyvin edustaviin kohtiin asennettiin robotit, jotka simuloivat säännöllisesti liiketoiminnan tapahtumia. Tällä hetkellä La Postella on 17 Newtest-robottia. Niistä jokainen simuloi hieman yli kymmenen skenaariota 15 minuutin välein. Sisäisten sovellusten osalta skenaariot käydään läpi aukioloaikoina, verkkoasiakkaiden palvelut testataan ympäri vuorokauden.
Tällä menetelmällä DSI:ssä tiedetään koko ajan kaikkien mittauspisteiden osalta jokaisen 200 sovelluspalvelun saatavuus, vasteajat ja suorituskykytaso. Ja siksi häiriöiden syyt pystytään paikantamaan nopeasti ja niistä pystytään tiedottamaan välittömästi, ja ne pystytään myös korjaamaan ennen kun käyttäjät ehtivät edes huomamaan niitä. Robottikantaa täydentää myös Newtest Test On Request -moduuli, joka suorittaa satunnaisia tarkastuksia roboteille annettujen viiteaikojen ulkopuolella.
Robottien lisäksi La Poste käyttää myös Newtest Reporting -raportointityökalua. Se on järjestelmäkehittäjille suunniteltu työkalu tietojen prosessoimiseksi optimaalisten koodien pohjaksi. Tiedot ovat samalla vapaasti kaikkien IT-tuotannon parissa työskentelevien saatavilla, samoin jokaisen La Posten sisäistä tai ulkoista laatua ja SLA-sopimuksia valvovan yksikön käytössä.

 

Newtest – työkalu yhtenäisen järjestelmän ytimessä…

Työkalu yhdistää suorituskykyä jo valvovat ja sovellusten ylläpitoa ja häiriöitä hoitavat tahot. Kaikki työkalut on koottu samaan ohjauskeskukseen. Keskuksessa on lukuisia tarkkailunäkymiä, jotka kertovat sovellusten statuksen 15 minuutin välein. Keskuksessa on kuusi työntekijää hoitamassa hälytyksiä järjestelmässä ilmaantuvien ongelmien varalta. Näiden toimintojen takana toimii huoltoyksikkö, jonka tehtävänä on korjata poikkeavuudet ennen niiden näkymistä loppukäyttäjille.

 

Newtest, luotettava ratkaisu kestävään nykyaikaistamiseen, La Poste, Ranska

Posti-direktoraatti on tänä päivänä erittäin tyytyväinen Newtest-pakettiin ja sen tarjoamaan apuun La Posten nykyaikaistamiseksi. ip-labelin ratkaisu valittiin alun perin siksi, että se tarjosi kustannuksiltaan optimoiden ratkaisun, jossa skenaarioiden kehittäminen on helppoa. Lisäksi sen käyttöönotto ja infrastruktuuri on niin yksinkertaista, että La Poste saattoi virtualisoida tarkastuksensa ylimääräistä huolta kantamatta. Newtestin erinomaisen luotettavuuden tultua esiin sovelluksen käyttämisestä on tullut osa työhön kuuluvia rutiineja.
Se valvoo konsernin kaikkia kriittisiä sovelluksia, vaikka uusia postipalveluiden nykyaikaistamiseen tähtääviä sovelluksia tulee koko ajan lisää. Uusista sovelluksista voidaan mainita esimerkiksi tableteille suunniteltu postilähetysten seurantasovellus, jonka saatavuutta Newtestin robotit myös tutkivat säännöllisesti. Toinen osoitus ip-labelin sovelluksen yksimielisestä suosiosta: ulkomaanposti haluaa saman työkalun käyttöön heti, kuin osasto siirtyy Posti-direktoraatin alaisuuteen. Tämä merkitsee 3 lisärobotin käyttöönottoa: 1 tarvitaan Internet-sovelluksilla ja 2 yrityksen sisäisille sovelluksille.

 

TUTUSTU NEWTESTIIN