HAS: teleyhteyksien kuormitustesti

Haute Autorité de Santé (HAS) – eli Ranskan kansanterveysviranomainen – määrättiin elokuussa 2004 parantamaan hoitotyön palvelunlaatua ja kykyä taata kaikille tasapuolinen kohtelu terveydenhuoltojärjestelmässä.

HAS vastaa lääkkeiden, lääkintälaitteiden ja -menetelmien lääkinnällisten hyötyjen arvioinnista ja päättää niiden korvattavuudesta sairasvakuutusjärjestelmässä. Se edistää hyviä toimintatapoja ja terveyspalveluiden asianmukaista käyttämistä niin ammattilaisten kuin palveluiden käyttäjienkin osalta. Se parantaa terveydenhuolto-organisaatioiden ja lääketieteellisten toimijoiden tarjoaman hoidon laatua ja valvoo lääketieteellisen tiedon laatua. Se antaa tietoa terveydenhuollon ammattilaisille ja yleisölle ja parantaa lääketieteellisen tiedon laatua. Se laajentaa konsultointia ja yhteistyötä kaikkien terveydenhuoltosektorilla toimivien osapuolien välillä Ranskassa ja sen ulkopuolella.

 

Taustaa ip-labelin mukaantulolle

HAS on tehnyt suunnitelman (Plan de Continuité d’Activité – PCA) palvelun jatkuvuudesta H1N1-influenssatilanteessa. Julkisena laitoksena HASilla on velvollisuus varmistaa palvelun jatkuvuus. Pandemiaksi leviävän influenssariskin yhteydessä laaditun suunnitelman tulee toimia myös mahdollisissa muunlaisissa kriisitilanteissa. Yksi suunnitelman päälähtökohtia on 500 HAS-työntekijän työskentely kotoa käsin, johon liittyy myös heidän työskentelyolosuhteittensa pysyminen hyvällä operatiivisella tasolla.

 

Tarpeiden ja vastuiden kuvaus

HAS-henkilöstö käyttää toimistoissaan Lotus-sähköpostijärjestelmää. Alkuperäinen rakenne mahdollistaa 50 ulkopuolista käyttäjäliitäntää. Ratkaisuksi kehitettiin käänteiseen proxy-palvelimeen perustuva Internet-sähköpostialusta, jonka myötä kaikki 500 työntekijää voi käyttää sähköpostiaan verkon ulkopuolelta samanaikaisesti työolojen pysyessä koko ajan hyvinä. HAS halusi varmistaa Internet-sähköpostialustan kestävyyden tilanteessa, jossa 500 työntekijää käyttää sähköpostiaan yhtä aikaa.
Tämän vuoksi HAS etsi ulkopuolisen palveluntuottajan, jonka tehtävänä oli:

  • tunnistaa HASin Internet-sähköpostialustan suorituskyvyn heikentymis- ja murtumispisteet,
  • tunnistaa kaikki mahdolliset ruuhkapisteet,
  • antaa operatiivisia suosituksia ratkaisun parantamiseksi.

“Olemme tyytyväisiä ip-labelin tuottamiin kuormitustestipalveluihin. Testauksen aikana ip-labelin tiimit osoittivat reagointikykynsä ja ammattitaitonsa. Lisäksi he osoittivat tuntevansa kuormitustestauksen alueena erittäin hyvin.” Infrastruktuuri- ja käyttäjäpalvelupäällikkö Patrick CLEBANT ja järjestelmä- ja verkkokehittäjä Laurent MARIE.

 

Palveluntuottajan valinta

HASin IT-osasto kirjasi palveluntuottajan valintaa koskevat vaatimukset. ip-label valittiin tarjouksen laadun ja yrityksen referenssien vuoksi. HAS, joka oli ip-labelin asiakas jo ennestään, on erittäin tyytyväinen saamaansa palveluun sekä ip-labelin insinöörien asiantuntemukseen. Lisäksi ip-label osoitti erinomaista reagointikykyä tilanteessa, jossa määräajat olivat erittäin tiukat.

 

Palvelun toteuttamistapa

Tässä tehtävässä ip-label käytti asiantuntevaa konsulttia, joka simuloi erikoistyökalujen avulla kuormituksen kasvun Internet-sähköpostialustalla kahta eri skenaariota käyttäen:

  • käyttö “huonommassa” tilassa: postin lajittelu ja viestien vastaanotto ilman liitteitä,
  • käyttö “normaalissa” tilassa: viestien vastaanotto ja suurien liitteiden avaaminen (koko useita megabittejä).

Alustan kuormituksenkestävyys testattiin vaiheittain: ip-label suuntasi verkkosähköpostijärjestelmään kuormituksen, joka lisäsi siihen 25 uutta aktiivista käyttäjää kolmen minuutin välein. ip-labelin menetelmän etuna on skenaarioiden käyttäytyminen julkisessa verkossa liikkuvien virtuaalikäyttäjien tapaan – ne simuloivat todellisia käyttäjiä. Nämä virtuaalikäyttäjät kulkevat teknisen infrastruktuurin jokaisen linkin kautta todellisten käyttäjien tavoin.

 

Kuormitustestin tulokset

ip-labelin asiantuntijakonsultti teki yhteenvetoraportin ja esitteli sen HAS:lle. Tulokset olivat erittäin tyydyttäviä siltä osin, että ne vahvistivat HAS:n epäilyt alustan mahdollisista heikkouksista:

  • sen sisäisen kaistaleveyden rajoitus vaikutti Internet-sähköpostin suorituskykyyn tietyn käyttäjämäärän täytyttyä,
  • lukuiset edestakaisin liikkuvat objektit rajoittivat suorituskykyä varmennusvaiheessa.

Tämän kuormitustestin seurauksena IT-osasto pystyi huomioimaan vuoden 2010 budjettisuunnitelmissa kaistaleveyden lisäämisen.

“Palvelun teettäminen ulkopuolisella ja riippumattomalla yrityksellä tarjoaa paljon etuja, ja yksi niistä on tulosten alkuperä. Koska tulokset oli saatu ip-labelilta, meidän oli helpompi keskustella käyttäjien ja myös omien päättäjiemme kanssa. Näin lopuksi voidaan sanoa, että ip-labelin ansiosta HAS voi taata palvelunsa jatkuvuuden mahdollisessa flunssapandemiatilanteessa.”

TUTUSTU KUORMITUSTESTIRATKAISUIHIN