Suorituskykytestaus

Verkkosovelluksista (Intranet ja Internet) on tullut kaikilla liiketoiminta-alueilla strategisia pisteitä, jotka vaativat yrityksissä täyden huomion. Niiden rajojen tunteminen on ratkaisevan tärkeää, ja siihen tarvitaan kuormitus-/stressitestausta.

 

Testaa kriittisten sovellusten rajat

Kuormitustestaus (Stressitestaus) on osa yrityksen laatutyöskentelyä, sillä sen avulla varmistetaan sovellusten toimivuus. Kuormitustestauksella varmistetaan uuden sovelluksen vaatimustenmukaisuus ennen julkaisemista sekä tarkastetaan ennen uuden version liikkeellelaskua, että:

  • uusi versio tarjoaa etua edelliseen nähden
  • uudistus ei vie kehitystä taaksepäin
  • sovelluksen suorituskyky ja saatavuus ovat vähintään edellisen version tasolla
  • parannettavat alueet saadaan työnalle heti.

 

Kuormitustestaus auttaa määrittämään

  • Suorituskykytestausalustan maksimikapasiteetin (mitattuna uusien käyttäjien määrällä tunnissa)
  • vasteajan heikentymispisteen
  • alustan saatavuuden heikentymispisteen
  • oman arkkitehtuurinne ja/tai sovelluksenne heikot kohdat (hitaat SQL-kyselyt, koodien pullonkaulat jne.)
  • alustan murtumispisteen ja sen aiheuttaman komponentin (palvelimen kapasiteetti, sovellus, konfiguraatio jne.)

 

ip-labelin tapa

ip-label tarjoaa kuormitustestausta valmiina palveluna. Yrityksemme asiantuntijakonsultti avustaa teitä projektin läpi ja toimii yhteyshenkilönänne. Menetelmämme on tarkka ja laajalti testattu. Käyttäjän näkökulmasta käytämme ip-labelin valvontaratkaisua tapahtumien seurantaan ketjun päästä päähän, aina asiakkaan selaimelta tietokannan syvyyksiin asti. Tämän syväluotauksen päätteeksi toimitamme diagnoositulokset ja suosituksia koodien optimointiin ja Java-, .Net- ja PHP-sovellusten konfiguraation parantamiseen Kuormitustestaus sisältää kolme vaihetta.

 

Vahvuutemme

ip-labelilla on yli kymmenen vuoden kokemus kuormitustestauksesta, ja sen ansiosta voimme tarjota luotettavaa neuvontaa testien hyödyntämiseksi parhaimmalla tavalla. Itsenäinen ohjelmistoarkkitehtuuri ei vaadi investointeja asiakkaan puolella. Kuormitustestaus voidaan suorittaa Internetin kautta, ja se tarjoaa ikkunan sovellustenne käyttäjäkokemuksiin sekä mahdollisuuden koko rakenteen testaamiseen päästä päähän. ip-labelin APM-työkalu ja kuormitustestaus seulovat yhdessä esiin sovellusten ongelmakohdat koodiriveiltä alkaen.